Virtuosi di Mikulov

Pěvecký sbor Uměleckého sdružení Virtuosi di Mikulov byl založen v roce 1996 jako recesistická skupina, která se záhy přeměnila v komorní smíšený sbor. Ten se za jedenáct let své činnosti stal nedílnou součástí mikulovského kulturního života. Je pořadatelem řady koncertů, vystupuje v České republice i v zahraničí.

Od roku 1999 uskutečňuje Mezinárodní festival pěveckých sborů Kampanila, věnuje se oživování hudebních skvostů z mikulovských hudebních archivů bývalého piaristického gymnázia (založeno 1631) a Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově. Díky podpoře města Mikulova a četných příznivců má sbor po celou dobu své existence profesionální vedení.

Členy sboru jsou proto i zpěváci z širokého okolí. Mikulov se tak opět po staletích – v duchu historické tradice – stává centrem vokální hudební kultury na nejjižnější výspě Moravy.

Webová prezentace sboru: www.vidimi.cz